Alle activiteiten

Groepen en leerlingen

Contact opnemen

Islamitische Basisschool De Roos

Wij willen samen met u streven naar goede resultaten op het gebied van onderwijs en opvoeding op IBS De Roos. Wij willen de basis leggen voor de leerlingen op een leven in Nederland zodat zij straks met die basis door kunnen groeien tot succesvolle en volwaardige burgers, maar tegelijk met een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van Islamitische levensovertuiging.

IBS De Roos wil een school zijn, die kwalitatief goed onderwijs geeft, afgestemd op de behoefte van ieder kind.
Wij hopen dat ouders en kinderen zich thuis zullen voelen op onze school. Maar tegelijkertijd verwachten wij ook dat ouders actief bij onze school betrokken zijn. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer school en thuis samenwerken, de leerresultaten van de kinderen beter worden. Ook op internet kunt u informatie vinden op

Onze agenda

Foto’s

Video’s

Nieuws

Laatste nieuwsbrieven

Meld je aan voor digitale nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrieven

Meld je aan voor digitale nieuwsbrief