Artikelen door Marco

Brief aan ouders inzake uitspraak rechter

Zaandam, 19 september 2016 Geachte ouders / verzorgers, Graag wil ik u via deze brief op de hoogte stellen van de uitspraak van de rechter van afgelopen vrijdag, 16 sept, inzake het kort geding dat de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaandam heeft aangespannen tegen vier voormalige ouders van de school. Het totale vonnis bestaat uit 14 […]

Persbericht: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) neemt ten scherpste afstand van alle aantijgingen op social media !

De missie van de SIOZ onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de Islam begeleidt en voorbereidt op een leven lang leren. Wij zijn een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en […]

Bezoek aan Corpus museum

Wij hebben vandaag een reis gemaakt door de mens in het Corpus museum. Wij hebben geleerd hoe lichaamsorganen werken en waar ze voor dienen. De kinderen vonden het heel interessant.

Voorlezen in Zaantheater

Onze leerlingen hebben voorgelezen bij de Istanbul aan de Zaan-festival. Ze lazen verhalen over de wijze Nasreddin Hodja, oftewel meester Nasreddin die in Turkije heeft geleefd.

De maand Ramadan

De maand Ramadan wordt ook goed benut door de ouders op school. Er wordt dagelijks 1,5 djoez gelezen uit de Koran.