Beste ouders,

 

Hierbij ontvangt u een nieuwsbericht geheel in het teken van de Buiten Schoolse Activiteiten – BSA.

Leest u de informatie goed door.

 

 

Dit schooljaar moeten de inschrijvingen voor de BSA activiteiten op een andere manier georganiseerd

worden. Er is vanuit de gemeente een digitale tool, genaamd GRAS, ontwikkeld om kinderen aan te melden voor de BSA.

Alle scholen in Zaanstad moeten hiermee aan de slag. BS Poelenburg heeft ervoor gekozen om de

inschrijvingen voorlopig nog even op papier te doen.

Op de website van school kunt u al wel het nieuw activiteitenaanbod voor Blok 1 bekijken (u vindt dit onder tabblad BSA).

U ontvangt het activiteitenaanbod en het inschrijfformulier als bijlage bij deze brief.

 

In BS Poelenburg werken de basisscholen De Roos, Paus Joannes en Tamarinde samen.

Wij zoeken in de brede school naar de verbinding tussen school/opvang, leerlingen en hun ouders.

De educatieve driehoek vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van kinderen. De scholen bieden de activiteiten gezamenlijk aan. Hiervoor is gekozen om het aanbod breed te kunnen houden en omdat we bewust op zoek zijn naar de verbinding, sociale cohesie  in de wijk Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten van andere scholen. Als kinderen met elkaar samenwerken en spelen tijdens de brede schoolactiviteiten, dan zoeken ze wellicht elkaar ook op buiten schoolse activiteiten.

 

Aanmelden via inschrijfformulier en aanbod digitaal bekijken

Als u een leuke activiteit voor uw kind hebt gevonden, kunt u zich inschrijven middels het inschrijfformulier en deze op school inleveren.

Als alle inschrijvingen binnen zijn, wordt er gekeken welke kinderen kunnen deelnemen aan de activiteit.

Er wordt dan contact met u opgenomen en u maakt dan samen met een van de BSA coordinatoren een eenmalig oudercontact aan in GRAS.

In de handleiding ‘GRAS voor ouders’ wordt stap voor stap uitgelegd hoe dit moet.

 

Betaling

De eigen bijdrage voor een activiteit moeten worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.

 

Kinderen die op de BSO zitten op de dag van de activiteit dienen zich ook in te schrijven. Bij inschrijving vinkt u aan dat uw kind op de BSO zit op de dag van de activiteit. De eigen bijdrage voor de activiteit komt op een BSO contract dag te vervallen.

 

 

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de BSA coordinator van school

of met de BSA coordinator van TintelTuin: Esmeralda Lomas.

Esmeralda Lomas: e.lomas@tinteltuin.nl / 06 38823280 (tel bereikbaar tussen 13.45-18.00 uur)

 

 

Wij wensen u alvast heel veel plezier met het kiezen van een leuke activiteit uit ons aanbod.

Link Gras website (BSA Activiteiten)