Persbericht: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) neemt ten scherpste afstand van alle aantijgingen op social media !

De missie van de SIOZ onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de Islam begeleidt en voorbereidt op een leven lang leren. Wij zijn een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond.

De SIOZ biedt onderwijs op Islamitisch grondslag aan alle leerlingen, ongeacht hun sociale, politieke en culturele achtergrond en staat open voor iedereen. De twee SIOZ scholen bekend onder de naam IBS De Roos met een locatie in Zaandam en Purmerend zijn ambitieuze scholen die zich kenmerken door een sterke oriëntatie op wereldburgerschap, hoogwaardig kleinschalig onderwijs, ruimte voor persoonlijke groei en streeft naar respect voor elkaar.

De scholen van de SIOZ zijn Nederlandse scholen, zijn succesvol en hebben een groeiende leerlingenpopulatie. Zij leert haar leerlingen een openhouding te hebben tegenover mensen met een andere culturele achtergrond, religie, geslacht en geaardheid en hen lief te hebben. De leerlingen worden opgeleid tot zelfstandig denkende personen. De extra onderwijsactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Derhalve distantieert de SIOZ zich ten stelligste met elke link van welke politieke beweging, geweld of couppoging dan ook, zowel niet in Nederland als in Turkije. SIOZ  betreurt het ten zeerste , dat wij via social media door onbekenden op een lijst zijn geplaatst van te boycotten organisaties of bedrijven. Het is ons niet bekend wie deze lijst heeft opgesteld en heeft verspreid. Het is bijzonder jammer en wij betreuren het ten zeerste dat hierdoor een onjuist beeld wordt geschetst over onze scholen. Men hoeft niet achter ons (onderwijs)concept te staan echter het is ontoelaatbaar om onjuiste beelden over SIOZ te verspreiden. De situatie in Turkije baart ons ernstig zorgen en spreken sterk de wens uit dat de polarisatie in Turkije niet hier in Nederland wordt voortgezet. Wij hopen tevens dat de rust in Turkije op korte termijn terugkeert en de democratische waarden in acht worden genomen. SIOZ beraadt zich op juridische stappen tegen een ieder die dergelijke lijsten heeft verspreid, dan wel op een andere manier dit tot uiting brengt of heeft gebracht.

 

Zaanstad , 2 8 juli 2016

Bestuur Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *